شرایط استفاده

شبکه اجتماعی آوای مکانی برای دورهمی دوستان قدیمی است. اما ما از حضور دوستان دیگر هم استقبال می کنیم.

می‌توانید متن، عکس، فیلم و فایل‌های خود را در این سایت به اشتراک بگذارید.

در پستهای خود از لینک دادن بیش از حد به یک وب سایت خودداری نمایید.

برای درخواست اکانت به تلگرام مدیر پیام بدهید.

پیام درخواست عضویت فقط شامل کد معرف، نام و نام مستعار درخواستی و رمز عبور باشد. لطفا از ارسال پیامهای غیر مرتبط شامل احوالپرسی و … خودداری نمایید.

در صورت ثبت نام و تایید حساب کاربری در سایت آوای ما، اکانت تنها متعلق به شما است. اطلاعات حساب را تحت هیچ عنوان به فرد دیگری واگذار نکنید.

اکانتهایی که به مدت یک ماه فعال نباشند حذف می شوند. در صورت حذف اکانت درخواست مجدد پس از یک ماه پذیرفته می شود.

هر فرد تنها می‌تواند یک اکانت در سایت داشته باشد. ایجاد اکانت‌های متعدد ممنوع است.

اگر مشکلی در دسترسی به اکانت داشتید فقط به اکانت مدیر پیام دهید.

پرسگشری و نقد محترمانه آزاد است.

توهین، تخریب و تحقیر به کاربران دیگر برای اولین بار تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار تعلیق یک ماهه حساب کاربری و بار سوم سبب حذف اکانت شما می شود.