حریم خصوصی

عضویت در آوای ما تنها از طریق ارسال درخواست به اکانت تلگرام مدیر انجام می شود.

ممکن است آدرس اکانت تلگرام تغییر یابد. پس همیشه پیش از ارسال پیام پروفایل مدیر را مشاهده نمایید.

شما برای عضویت نیاز به شماره تلفن، یا ایمیل ندارید و هیچگاه این اطلاعات از شما خواسته نمی‌شود. شما می‌توانید آدرس اکانت تلگرام خود را در سایت ثبت کنید. در این صورت امکان نمایش عمومی یا خصوصی آدرس اکانت برای شما وجود دارد.

ما نام و نام خانوادگی اصلی شما را ثبت نمی‌کنیم.